Wat zijn de risico's?

Wat zijn de risico's?

Om je te helpen begrijpen welke risico's er verbonden zijn aan het investeren in aandelen van bedrijven op Broccoli, verzoeken wij je de volgende samenvatting van de risico's te lezen. Beleg bewust en diversifieer jouw beleggingen.

De noodzaak van diversificatie wanneer je belegt

Diversificatie houdt in dat je jouw geld spreidt over verschillende soorten beleggingen met verschillende risico's om je totale risico te verminderen. Het zal echter niet alle risico's verminderen. Diversificatie is een essentieel onderdeel van beleggen. Bedenk dat je altijd een deel van je beschikbare investeringsmiddelen via Broccoli kunt beleggen maar bedenk ook dat je je investeringen in evenwicht brengt met veiligere, meer liquide investeringen.

Risico's bij beleggen in aandelen

Beleggen in aandelen (ook wel sharefunding of equity genoemd) op Broccoli brengt geen regelmatig rendement op je belegging met zich mee, in tegenstelling tot uitlenen van geld via bijvoorbeeld crowdfundplatformen die een regelmatig betaalde rente bieden.

Houd rekening met de volgende specifieke risico's voor beleggingen in aandelen:

Verlies van investering

Het merendeel van de startende bedrijven faalt of schaalt niet zoals gepland en daarom kan investeren in deze bedrijven een aanzienlijk risico inhouden. Het is mogelijk dat je jouw investering geheel of gedeeltelijk verliest. Je kunt het beste alleen investeren met een bedrag dat je bereid bent te verliezen en je moet een gediversifieerde portefeuille samenstellen om het risico te spreiden en de kans op een algemeen rendement op jouw investeringskapitaal te vergroten. Als een bedrijf waarin je investeert failliet gaat, zal noch het bedrijf - noch Broccoli – je investering terugbetalen.

Gebrek aan liquiditeit (verhandelbaarheid)

Liquiditeit is het gemak waarmee je jouw aandelen kunt verkopen nadat je ze hebt gekocht. Gekochte aandelen in bedrijven die via Broccoli sharefunden kunnen in theorie verkocht worden aan derden, maar dit gaat niet gemakkelijk omdat de mogelijkheid tot verkoop onderhevig is aan vraag en aanbod. Dit is per bedrijf verschillend. Lees meer over de optie tot verkopen in de veelgestelde vragen van het specifieke bedrijf waarin je wenst te investeren.

Zeldzaamheid van dividenden

Dividenden zijn betalingen door een bedrijf aan zijn aandeelhouders uit de winst van het bedrijf. De meeste bedrijven die op de Broccoli-website hun aandelen verkopen (sharefunden), zijn starters of bedrijven in een vroeg stadium, en deze bedrijven zullen zelden dividenden uitkeren aan hun investeerders. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat je een rendement op jouw investering zult zien totdat je je aandelen kunt verkopen. De winsten worden gewoonlijk opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd om de groei te stimuleren en aandeelhouderswaarde op te bouwen. Bedrijven zijn niet verplicht om aandeelhouders dividenden uit te keren.

Verwatering

Elke investering in aandelen via Broccoli kan in de toekomst onderhevig zijn aan verwatering. Verwatering treedt op wanneer een bedrijf meer aandelen uitgeeft. Verwatering heeft gevolgen voor elke bestaande aandeelhouder die geen van de nieuwe aandelen koopt die worden uitgegeven. Als gevolg daarvan wordt het evenredige aandeelhouderschap van een bestaande aandeelhouder in de onderneming verminderd, of "verwaterd" - dit heeft een effect op een aantal zaken, waaronder stemrecht, dividenden en waarde. Tegelijkertijd is het ook aannemelijk dat er een waardestijging is bij verwatering. Deze waardestijging is vaak groter dan de verwatering, wat ervoor zorgt dat de verwatering niet voor een negatief resultaat zorgt op de waarde van je investering. Wanneer verwatering plaatsvindt word je hiervan op de hoogte gebracht en wordt er ook meer verteld over de waarde van je investering.

Risicowaarschuwing

Beleggen in startende en jonge bedrijven brengt risico's met zich mee, waaronder gebrek aan liquiditeit, zeldzaamheid van dividenden, verlies van investering, verwatering en dient alleen te worden gedaan als onderdeel van een gespreide portefeuille. Broccoli richt zich uitsluitend op investeerders die voldoende ontwikkeld zijn om deze risico's te begrijpen en hun eigen investeringsbeslissingen te nemen.

Sharefundingcampagnes op Broccoli zijn geen aanbiedingen aan het publiek en investeringen kunnen alleen worden gedaan door gebruikers van broccoli.eu op basis van de informatie die door de betrokken bedrijven in de bedrijfsomgeving wordt verstrekt. Verdere beperkingen en de beperking van de aansprakelijkheid van Broccoli worden uiteengezet in de user terms.

Win indien nodig onafhankelijk advies in, aangezien Broccoli geen investerings- of belastingadvies geeft.

Investeer via Broccoli in bedrijven van de toekomst

Broccoli

Geen investeringen missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

WhatsApp